ک

 

       بازگشت به گزینش الفبایی نام ها

 

نام

توضیح

نام

توضیح

 

 كاسان دان

 

همسر كورش كبير و مادر كمبوجيه و برديا(سمردیز)

 

 كلاس

آهوي ماده (ريشه ي لري)

 

 كيميا

 

کمیاب، نایاب، نادر   کیانا   

طبیعت، اصل هرچیز، هر یک از عناصر چهارگانه: آب و خاک و هوا و آتش

 

 کتایون  

یکی از شخصیت‌های شاهنامه