ک

اگر می خواهید دشمنان خود را تنبیه کنید، به دوستان خود محبت کنید .کوروش بزرگ

       

                       بازگشت به گزینش الفبایی نام ها

 

نام

توضیح

نام

 

توضیح

 

  کیوان

پدر موبد سروش، از شاگردان دستور آذر کیوان. نام ستاره زحل. جهان

 

  كورش

 

دو تن از شاهان هخامنشي و نام بنیان گذار سلسله هخامنشی در ایران

 

  كي اوگي

نامي از خاندان كياني

  كيوس

 

برادر انوشيروان ساساني و پسر قباد كه سرانجام به دست انوشيروان كشته شد

 

 كبوجيه، كمبوجيه

تني چند از اميران و شاهان سلسله ي هخامنشي

  كسري

 

نامي عام براي پادشاهان ساساني بويژه انوشيروان و پرويز

 

 كركو

پرنده ي سفيد دريايي (ريشه ي مازندراني)

  كُندِس

 

ازگيل. نيز كِنِس(ريشه ي مازندراني)

 

 کامران

  موفق خوش گذران

  کامشاد

 

 

 آرزوی شاد

 

 کامبیز

خوشبخت

  کامیار

 

موفق. نام یکی از

 پادشاهان ایران باستان

 

 کاوه

یکی از شخصیت‌های

 شاهنامه. کاوه آهنگر

  کاووس

 

یکی از شخصیت‌های

شاهنامه .پاک اصیل ونجیب

 

  کیان

 شاهان. خیمة گردی که به یک ستون برپا باشد.

 

  کیارش

 

یکی از شخصیت‌های

 شاهنامه: برادر

 کیکاووس، عموی

 سیاوش، پسر کیقباد

 

  کیا

 شاه، مدافع، محافظ

  کوشا

 

کوشنده، سخت کوش  

 

 کیانوش

  یکی از شخصیت‌های شاهنامه 

  کی کاووس

  

از شخصیت های

شاهنامه وهم چنین کی به معنی شاه و کاووس یعنی پاک اصیل نجیب

 .کیکاووس یعنی شاه اصیل.

 

کی خسرو

 پسر سیاوش و فرنگیس

 (دختر افراسیاب).نامی

 شاهنامه ای

کی قباد  

 

یکی از شخصیت‌های

 شاهنامه: اولین شاه از

 سلسله شاهان کیانی

 

 کیومرث

 

نامی از شاهنامه. نخستین انسان

 

   

 

 

 

  كورش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نرجس شیرآقایی