ل

 

                        بازگشت به گزینش الفبایی فرهنگ نام ها

 

نام

توضیح

نام

توضیح

 

  لادن

 

گلی زیبا

 

 

  لیلی

معشوق مجنون

 

  لادبن

 

گلبن

 

  لبخند

تبسم ، نام زیبای دخترانه

 

  لاره

 

  طناز

 

  لاله ، آلاله

 

 نام گلی، سمبل خون شهید

 

  لیدا