م

 

                           بازگشت به گزینش الفبایی فرهنگ نام ها    

 

نام

توضیح

نام

 

توضیح

 

ماه آفرید

مادر منوچهر

مامک

 

مادر مهربان

 

ماهنوش

جاویدان

ماهک

 

ماه کوچک

 

ماهین

ماه کوچک

مشیانا

 

حضرت حوا در زبان تازی

 

مهدیش

ماهروی

مهرآسا

 

مانند مهر

 

مهربان

دارنده ی مهر

مه سیما

 

به نهایت زیبا روی

 

مهکامه

در آرزوی ماه

میشانه

 

فنا پذیر

 

میشا

گل همیشه بهار

میترا دخت

 

دختر خورشید،دختر مهر

 

ماریز

پاره ای از ماه(ریشه ی لری)

ماندان، ماندانا

 

دخت آژي دهاك آخرين پادشاه ماد، همسر كمبوجيه، مادر كورش هخامنشي

 

ماندو، ماندوي

همسر اردشير، پادشاه ارمنستان باستان

مُشك

 

از دلدادگان بهرام گور

 

مديا

همسر آخرين پادشاه ماد

مهست

 

نام پسر داريوش بزرگ

 

 

مهستي

مهستي گنجوي، شاعره ي ايراني قرن چهارم

مهرنگار

 

همسر يزدگرد

 

 

موژان

واژه اي است پهلوي به معناي غنچه ي نرگس

مهاندخت

 

دخت يزداد پسر انوشيروان ساساني

 

 

ماريز

پاره اي از ماه (ريشه ي لري)

مهر وَش

 

دارنده ي مهر، از اوستايي ميتروَخش

 

 

مهري

مشيه ،خورشید، مهربان   

مهريانه

 

 

مشيانه

 

 

ميترا

در فارسي مهر. نام فرشته ي مهر، مظهر دوستي و محبت و صلح و وفاي به عهد و پيمان و نيز نما و روشنايي

 

 مهبان

 مهربان

مانا ، منا ماندگار، جاودان ،نامیرا ماریا،  مریم٬ ماریه  نام دختر کیومرث پادشاه پیشدادی

 

ماهدخت وجوه ماه ماه رخ  

کسی که صورتش مانند ماه باشد

 

 

مبینا   مرمر  

 

مروارید    مژده  

خبر خوش

 

 مژگان مژه‌ها مستانه    

مست

 

ملیکا   ملینا  

پاک، تمیز، پاکیزه

 

منیژه  

پاک و سفید روی، یکی از شخصیت‌های شاهنامه، نام دختر افراسیاب

 

 موزا  

 نام ملکهٔ ساسانی

مونا  

 نام یک الهه، امید و آرزو، ماه، بت (صنم)، بانوی من، یاس سپید

 

 مهتا ، مهتاب  مانند ماه 
مهرناز  

نور آفتاب

 

مهر انگیز  
مهرنوش  

زیبایی جاودان، همیشه زیبا

 

 

مهری

 

 
مهسا  همچو ماه  

مهستی

 

درخت گل یاس
مهشید روشنایی ماه، مهتاب  

مهناز

 

نور ماه، شکوه ماه
 

مهوش

 

 مانند ماه، زیبا مهین  دختر ماه
مهیار  

یکی از شخصیت‌های شاهنامه

 

 میترا الهه ی خورشید
میشا  

 

مینو