م

 

                        بازگشت به گزینش الفبایی فرهنگ نام ها

 

نام

توضیح

نام

توضیح

 

  ماهداد

 

روز دوازدهم از هر ماه و نام ایزد موکل بر این روز. کره ی ماه. نیز مدت سی روز

 

  مزدا

 

دانای بزرگ. خدا در آیین زرتشتی

 مانوش

تني چند از نياكان منوچهر پيشدادي

 مرداس

 

نام پدر ضحاك، مردي گرانمايه در روزگار جمشيد

 

  منوچهر

شاه ايراني، نبيره ي ايرج. از شاهان پيشدادي

 منوشان

پ

هلوان ايراني زمان كيخسرو («منو»از ريشه ي «مينو» به معني معنويت و بهشت است)

 

 مهرآب

 

تابش آب. شاه كابل و پدر رودابه

 

  مهراس

امير خزر

  مهر نوش

 

روشنايي جاودان. و نيز از پسران اسفنديار كه فرامرز پسر رستم او را كشت

 

  ميلاد

پهلوان ايراني و پدر گرگين

عربی

  مَشي

نخستين مرد، برابر آدم. پدر كيومرث

  مهران

 

از خاندان هاي هفتگانه ي عهد ساساني، خزانه دار بزرگ و موبد انوشيروان. نيز، حكيم ايراني

 

  مهربان

دلباخته ي مهر در داستان گل و نوروز

  مهربُد

 

از نام هاي دوره ي هخامنشي . نگهبان مهر  

 

 مهرداد

 

داده ي مهر. پسر خسروپرويز. نيز تني چند از شاهان اشكاني

 

 مهرسپ

حكيمي در داستان گل و نوروز

 

 مهرفرنا

سيزدهمين شاه ماد

 مانوشان

 

پادشاه كرمان در عهد باستان

 

 ماني

 

بنيان گذار آيين مانوي كه با پيوند آيين زرتشتي و بودايي و مسيحي، ديني نو پديد آورد. وي براي آموختن اصول آيين خود به مردم بيسواد، كتاب هايش را با تصاوير زيبا جلوه گر مي ساخت. به همين سبب او را ماني نقاش هم گفته اند

 

 ماه آذر

از دلاوران انوشيروان ساساني و برادر زاده ي سلمان فارسي

 ماهان

پسر كيخسرو و پسر اردشير

 مزدك

 

انقلابي بزرگ زمان قباد ساساني كه مدّعي پيامبري بود

 

  مهراس *

 

امیر خزر*

 

 

 

 

 ماکان

 

 نام سرداری بود

 مهرگان

 

شانزدهم مهرماه دومین جشن بزرگ ایرانیان

 

  مهبُد  نگهبان و سالار ماه  مهرداد  

هدیه آفتاب

 

 مهراب  یکی از شخصیت های شاهنامه  مهران  

یکی از شخصیت های شاهنامه

 

 مهرزاد   

یکی از شخصیتهای شاهنامه

 

   

 

 

 

 

 

  :مازيار

 پسرغارن،حاكم طبرستان. در اوايل سده ي سوم فرمان روای طبرستان در شمال ایران بود که بر ضد اعراب قیام کرد.

 

 وی در طبرستان دژهای زیادی برای محافظت از مرزها ساخت (ماز به معنی دژ است ).

 

 مهراس:

 

 مهراس. [ م ِ ] (ع اِ) هاون. (منتهی الارب ). هاون سنگی. هاون گندم کوب. سِرکو. مطلق هاون است خواه سنگی یا برنجی

 

 یا چوبی. (آنندراج ). هاون سنگین. ج، مهاریس

 

 پدر الیاس و الیاس مرزبان خزر بوده است به روزگار لهراسب شاه

به مرز خزر مهتر الياس بود                                         که پور جهاندار مهراس بود

فردوسی

         ...پیشرو گروهی از موبدان و دانایان که قیصر روم با باژ و ساو نزد انوشیروان فرستاده است : گزین کرد از آن فیلسوفا                           

 

 

 

نرجس شیرآقایی