ن

 

                       بازگشت به گزینش الفبایی فرهنگ نام ها

 

  نام

توضیح

نام

 

توضیح

 

  ناریکا

نام دختر

  نرمین

 

 

نرم و لطیف

 

  نارون

نام درخت

  نیاز

 

شوق و میل

 

  نازین

درخت کاج، صنوبر

 نونا

 

مادر حضرت ابراهیم

 

 ناز تابان

شوق برانگیختن

 نیلوپر

 

نیلوفر،گلی معروف

 

 نار دخت

دختر انار

 ننی

 

نامی لطیف برای دختران

 

 نوشا

نوشاد،شاعر بزرگ لکی،(ریشه ی لری)

 نخشین

 

پر نقش و نگار

 

  نرمین

خوش اندام

 نشمیل

 

زیبا

 

  نشمیلان

زیبا

  نوژَن

 

غنچه

 

  نیشتمان

میهن

  ناز پرورد

 

مونس ملكه ي پريان در داستان جمشيد و خورشيد

 

 نازپري

همسر بهرام گور. دختر پادشاه خوارزم

  ناز دلبر

 

دختري در ويس ورامين

 

 نازياب

دختر آسياباني در دوران بهرام گور

  نوش آفرين

 

بانوي كتاب نوش آفرين و گوهر تاج

 

 نسرين نوش

دخت شاه سقلاب و همسر بهرام گور

  نكيسا

 

موسيقي دان زمان خسرو پرويز

 

  نوشيد

مادر ماني

 نيواندخت

 

مادر انوشيروان، همسر قباد

 

 نوشا

نوشاد، شاعر بزرگ لكي (ريشه ي لري)

  ناهيد

 

پاك. فرشته ي نگهبان آب ها. ستاره ي زهره. آناهيتا آناهيت

 

  نیلوفر

 

 

در ایران باستان به معنی چر خه ی هستی؛ انچه که سبب رسیدن به مطلوب و بزرگی وپادشاهی می شود؛ چر خه ی اسمان؛ این نام را برای زنبق ابی یا همان گل نیلوفر گذاشته اند چون در باور ایرانیان گل نیلوفر نماد عرفانی داشته است

 

  نساك

يكي از دختران مشيه و مشيانه، همسر سيامك پسر كيومرث نخستين پادشاه اساطيري ايران زمين

 

 نَمانيه

فرشته ي نگهبان خان و مان

  نيشام

 

فرشته ي نگهبان آذرخش

 

 نيلرام

فرشته ي نگهبان برف و باران و تگرگ

  نیک آوا

 

کسی که صدای خوش و رسا دارد، خوش صدا

 

  نازگل

  گل زیبا

 نازنین

 

خوش قلب

 

 نازی

  زیبا

  نازیلا

 

  زیبا

 

  ناژین

نام یک درخت (سرو نقره ای)  

  ناهید

 

ونوس، ستارهٔ زهره

 

 نرگس  پارسی شده نارسیس یونانی، نام گلی   نسترن  

نام گلی

 

 نسرین   نام گلی، رز وحشی    نگار خوش قلب

 

  نگین  سنگ روی انگشتر و جواهرات   نوش آفرین  

شادی خلق

 

 

  نوا

 

    نوشین  شیرین
 

  نیکو

 

خوب، زیبا    نهال  
 

  نیکا

 

   نیکی  خوبی 
 

  ناييري

 

بانو، همسر  نیوشا    شنونده ، شنونده
 

 نیایش

 

راز و نیاز     نخشاب  ماه ، قمر