ر

 

 مهتران جهان همه مردند مرگ را سر فرو همي كردند

زير خاك اندرون شدند آنان كه، همه كوشك ها بر آوردند

از هزاران هزار نعمت و ناز نه به آخر، به جز كفن بردند


رودکی
 

                               بازگشت به گزینش الفبایی فرهنگ نام ها

 

نام

توضیح

نام

توضیح

 

 رادمان*

سپهدار خسرو پرویز

 رازان

 

نیای زرتشت

 

 رامبد

نامی در روزگار ساسانی

 رزاس

 

سردار داریوش رزاسس . نام دلاور ایرانی . رجوع به رزاسس و ایران باستان ج 2 ص 1252 و 1255 شود.

 

 

 رهام

نام پسر گودرز

 روز مهر

 

خورشید روز

 

 راستا

راست

 راما

 

نام پسر

 

 رایکا

پسر محبوب

 رشن*

 

دادگر

 

 راجان

نیای زرتشت، همان آئیریک

 رادوی

 

یکی از موبدان عصر یزدگرد ساسانی

 

  رام

روز بیست و یکم از هر ماه شمسی. فرشته ی موکل بر این روز. نیز نام سازنده ی چنگ

 

  رامیار

 

شبان، چوپان. نیز نام بهدینی بود. اهل سياست

 

 رادبرزین

 

نجیب زاده ی ایرانی، هم عصر بهرام گور

 

 رادمان

از سرداران زمان خسرو پرویز

 رادمهر

 

سردار داریوش سوم که در جنگ اسیوس کشته شد

 

 رادهرمز

قاضی عهد ساسانی

 رامتین

 

چنگ نواز نامی خسرو پرویز

 

 راهزاد

سردار خسرو پرویز

 

 رایین

 سردار اردشیر دوم

 رخشان

 

از سرداران داریوش سوم

 

 رُهان

 

 نام یکی از سرداران پارسی در جنگهای باختر. نیز، پهلوان لشکر ارمنشاه در سمک عیار

 

  رسام

پیکر نگار بهرام گور

 رَمَک تور

یکی از نیاکان فریدون پیشدادی

 روزاس

 

برادر ستیرپات، داماد داریوش سوم، در جنگ با اسکندر کشته شد

 

 روشاک

 

از سرداران ایرانی در جنگ با اسکندر

 

 ريونيز (ريو)

 

داماد توس در كلات به دست فرود كشته شد

 

  رستم

 

بزرگ پيكر. نيرومند تن، پسر زال، نوه ي سام و از مردم زابلستان. جهان پهلوان شاهنامه كه داراي قدرت فوق بشري بود

 

  رُشنواد

راستگوي. سپهسالار هماي، دخت بهمن

 

 رويين

 

نام پهلوان توراني، پسر افراسياب كه در جنگ يازده رخ به دست بي‍ژن كشته شد. نيز پسر پيران ويسه

 

 

 روزبه

خوشبخت. وزير بهرام گور

 رادین

 رادمرد

 رامین

 

 

شاد، طربناک

 

 

  رامتین

 

 نوازنده معروف زمان ساسانیان رایمون  

پسری باهوش باریشه گیلکی

 

رستان  

یکی از شخصیت‌های شاهنامه

 

   

 

 ریکا  معشوق  زرتشت    

نام یک پیامبر، ستاره درخشان

 

 رسا  پرمعنی  

 رکسانه ، روشنک

 

 

در چم: بسیار روشن و زیبا

 

 

 

 رادمان*

نام سرداری ارمنی و معاصر خسروپرویز پادشاه ساسانی .رادمان سپهدار خسروپرویز بود و معنی کلمه رادمنش است.

 (از فرهنگ ایران باستان پورداود ص 73): چو گردوی و شاپور و چو اندیان سپهدار ارمینیه رادمان . فردوسی (شاهنامه بروخیم ج 9 ص 2682).

 

 رامتین*

واضع چنگ و استاد در نواختن این ساز و برخی وی را با رام (رامین ) عاشق ویس یکی دانسته اند:


خوش تر آید روز جنگ آواز کوس او را بگوش                زآنکه مستان را سحرگه بانگ چنگ رامتین .  (فرخی)


 رسام*

رسم کننده. نقش کننده و نقاش. (ناظم الاطباء). نقاش و مصور، از رسم که به معنی نقش کردن است. (آنندراج ) (غیاث اللغات ).

پیکرنگار:


هرچه کردی بدین صفت بهرام         بر خورنق نگاشتی رسام                  نظامی


ناف خلقش چو کلک رسامان           مشک در جیب و لعل در دامان              نظامی


 رشن*


(اِ) نام روز هیجدهم از هر ماه شمسی . نام روز هیجدهم از ماه پارسی مرادف رش است.


روز رشن است ای نگار دلربای         شاد بنشین و به جام می گرای      (مسعودسعد)


 
 

 

 

نرجس شیرآقایی