ش

 

 

                        بازگشت به زینش الفبایی فرهنگ نام ها

 

نام

توضیح

نام

 

توضیح

 

  شاهو

 

کوهی جزو سلسله جبال زاگرس، نیز شاکو

 

  شریبان

شهریار

  شیرکو

شیرآسا

  شیراک

پدر هرمز کنده گر کتیبه ی زرتشت

 شیروی، شیرویه

 

همان قباد یاغباد پسر خسروپرویز، شاه ساسانی که چند ماهی پس از پدر سلطنت کرد

 

  شاهپور

نام سه تن از شاهان ساسانی

  شبديز

 

شب رنگ. نام اسب خسرو پرويز

 

   شَكَنان

پهلوان ايراني

  شنبليد

 

نام يكي از زنان بهرام گور. نيز نام گياهي است

 

  شهرآزاد

هماي، دخت بهمن

  شهريار

 

يكي از جهار پسر خسروپرويز و شيرين، شاه

 

  شيداسپ

وزير تهمورث

  شيدوش

 

پهلوان ايراني، پسر گودرز و از سران سپاه ايران در پادشاهي فريدون و نوذر و كيكاووس و كيخسرو

 

  شيده

پسر افراسياب و يكي از سران سپاه او در جنگ با ايرانيان، كه در ضمن نبرد تن به تن با كيخسرو كشته شد

 

  شيران

از ياران خسروپرويز در جنگ قدرت او با پدرش

  شَراگيم

 

از اسپهبدان طبرستان (شهر آگيم) «ريشه ي مازندراني»

 

 

  شاپور

 

 یکی از شخصیت‌های شاهنامه

 

  شاهرخ 

 خواست شاه شاهکام

 شاهین

 

 

 باز،پرنده‌ای کوچک‌تر از عقاب. یعنی شهریاری

 

 شایا ، شایان

 سزاوار

  شرَوین  

 

همیشه پایدار. نام کوهی در طبرستان. نام چند پادشاه ایرانی اساطیری و واقعی. اسم یکی از سرداران ایران بوده وبا فتحه یعنی شَروین تلفظ درست آن است.  بیشتر جهت پسران بکار برده می‌شود.

 

  شهباز 

 شاهین دربار

 

  شهرام

 

 نام پادشاهی   شهرداد قاضی اعظم
  شهروز روز بزرگ  شرمین    

نامی کردی، با شرم و حیا

 

 

  شهیار

 

دوست شاه