س

 

                               بازگشت به گزینش الفبایی فرهنگ نام ها

 

نام

توضیح

نام

 

توضیح

 

 سمکو

 

رئیس ایل شکاک. از نام های اصیل کردان

 

ساسان

بنیانگذار عهد ساسانی

 

 سپهرداد

داماد داریوش هخامنشی

  سنباد

 

نام مستعار فیروز، دلاور نیشابوری سده ی دوم، پس از ابومسلم و به خونخواهی او پرچم قیام علیه خلیفه منصور برافراشت

 

 سورن

از خاندان های هفتگانه ی ممتاز عهد اشکانیان

 سورنا

 

سردار پارتی زمان اشک سیزدهم که در جنگ ایران و روم، کراسوس سردار بزرگ رومی را شکست داد. نیک اندیش

 

 سیرومهر

سردار خشایار شاه

 ساتیار

 

نام یکی از سرداران داریوش، نیز نام ده کوچکی در بخش بانه

 

 ستّار

پوشاننده. یکی از صفات الهی. نیز نام یکی از سرداران مشروطه در ایران

 ساروی

 

برادر اسپهبد فرخان حاکم پادشاه مازندران. نام شهر ساری را اسپهبد نامبرده به پاس خدمات برادرش سارویه نامیده است

 

 ساکان

از درباریان آستیاگ، شاه ماد

 سالار

 

رهبر،

 پسر وشمگیر زیاری

 

 سهراب

داراي رنگ و روي سرخ، پسر رستم

 سيامك

 

پسر كيومرث كه به دست ديوان كشته شد. مرد سیاه مو

 

 سياوش (سياووش)

 

پسر كيكاووس و پدر كيخسرو كه به فرمان افراسياب در توران بي گناه به قتل رسيد. نيز سياوخش

 

 

 

 

 سينار

 

يكي از هواخاهان بهرام چوبين

 

   

 سام

 

جهان پهلوان ايراني، پدر زال و جد رستم. نيز، نام فرزند ارشد نوح كه با همسرش با همسرش به كشتي رفت و از هلاك توفان رهايي يافت. آتش

 

 

 

 سالار

 

 سپهر

 

آسمان، نام فرزند

کی خسرو

 

 سروش

 

فرشته پیام‌اور، هاتف، فرشته مظهر فرمانبری از خداوند

 

 سهند

 

 

 

 

 

سپنسار 

 سپهسالار خسروپرویز
 

سپنتا

 

مقدس،محترم

 

   

 

 

سپهرداد

 

 

 

بخشیده آسمان-داماد داریوش هخامنشی

   

 

               سهراب سپهری :

 

 

 

 سهروردی : فیلسوف ایرانی سده ششم قمری . مهم ترین کتاب او یعنی حکمة الاشراق است .       

 

 سورنا