آ
آزمون سنجش آگاهی در زنان

  بازگشت به تاربرگ

با پاسخ دادن به پرسش های زیر، میزان آگاهی خود را در باره سلامت زنان بیازمایید.

 

          

روی هر پاسخی که به نظر شما درست است را انتخاب نمایید و پس از انتخاب گزینه ها به بخش پایین همین برگ تارنما سری بزنید و

 

  پاسخ های تان را با پاسخ درست هر پرسش ، چک نمایید و اطلاعات بیش تری در باره آن بدست بیآورید . این پرسش ها را می توانید

 

  چاپ کنید و سپس به آن پاسخ دهید! 

 

  1- ناهنجاری ها و ناتوانی های جنین قابل پیشگیری نیستند. 

                  درست                             نادرست

   2- سرطان سرویکس(گردن یا دهانه رحم) با بیماری آمیزشی ، ارتباط  (همراهی) دارد.

                       درست                             نادرست  

   3- سرطان پستان یک عامل اصلی(مهم) مرگ و میر در زنان است .   

                 درست                             نادرست   

  4-  آزمایش غربالگری باکتری استرپتوکوک هار گروه B در اواخر بارداری انجام می گیرد.

                  درست                             نادرست

  5- زنان کارگر بیش از مردان کارگر در معرض خطر اختلالات عضلات استخوانی هستند.

             درست                             نادرست 

 6-  خشونت جنسی  همسران درهنگام آمیزش (نزدیکی)، قابل پیش گیری است.  

             درست                             نادرست 

  7- در بانوانی که اضافه وزن دارند و یا چاق هستند، امکان ابتلا به سرطان و نیز اختلال در سلامت دستگاه باروری(تناسلی)، افزایش

     می یابد.    

           درست                             نادرست 

  8- زنان باردار ، هرگز نباید واکسن تزریق نمایند.  

         درست                             نادرست 

     9-  حمله های آسمی در مردان ، بیش از زنان است.

        درست                             نادرست 

  10-  مشکلات سلامتی در دستگاه باروری زنانی که سیگار می کشند ، افزایش می یابد.  

        درست                             نادرست 

 

 

 

    پاسخ های درست پرسش ها

 

     1- پاسخ مورد نظر "نادرست" است . 

 

 

     2- پاسخ مورد نظر "درست" است . 

 

 

    3- پاسخ مورد نظر "نادرست" است .

 

 

    4- پاسخ مورد نظر "درست" است .

 

 

   5 - پاسخ مورد نظر "درست" است .

 

 

    6- پاسخ مورد نظر "درست" است .

 

 

   7- پاسخ مورد نظر "درست" است .

 

 

    8- پاسخ مورد نظر "نادرست" است .

 

 

    9- پاسخ مورد نظر "نادرست" است . 

 

 

   10- پاسخ مورد نظر "درست" است .